çınlamaçınlama

çınlama

Soğuk algınlığı tanı ve tedavisi Anatomica´daSoğuk algınlığı tanı ve tedavisi Anatomica´da

Soğuk algınlığı tanı ve tedavisi Anatomica´da

RhinolightRhinolight

Rhinolight

Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)´nden kurtulmak imkansız mı? Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)´nden kurtulmak imkansız mı?

Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)´nden kurtulmak imkansız mı?

Burun estetiği 2Burun estetiği 2

Burun estetiği 2

Lazer Epilasyon kışLazer Epilasyon kış

Lazer Epilasyon kış

Doğal görünümlü saçlara kavuşabilirsinizDoğal görünümlü saçlara kavuşabilirsiniz

Doğal görünümlü saçlara kavuşabilirsiniz

Ses Cerrahı, Ses Terapisti ve Şan Terapisti’nden oluşan Ses Ekibimiz hizmetinizdeSes Cerrahı, Ses Terapisti ve Şan Terapisti’nden oluşan Ses Ekibimiz hizmetinizde

Ses Cerrahı, Ses Terapisti ve Şan Terapisti’nden oluşan Ses Ekibimiz hizmetinizde

Meme estetiği operasyonları, meme küçültme, meme büyütme, meme dikleştirme, meme toparlamaMeme estetiği operasyonları, meme küçültme, meme büyütme, meme dikleştirme, meme toparlama

Meme estetiği operasyonları, meme küçültme, meme büyütme, meme dikleştirme, meme toparlama

Kulak Şekil Bozuklukları

kepçe kulak sorunu

Kulağımızın belirli anatomik ve yerleşim yapısı vardır. Bu yapılardan birinde bir aksaklık meydana geldiğinde kulakta şekil bozuklukları ortaya çıkar. Bu sorunlar kişiyi etkilemeyecek kadar küçük olduğu gibi, kulağın hiç gelişmediği veya çok küçük kaldığı durumları da oryaya çıkarabilir. Bu tür bozuklukla doğan çocuklarda iç organ ve yüz gelişim anomalileri, zeka geriliği gibi bazı durumlar da ortaya çıkar. Bu nedenle bebek detaylı bir analize alınmalıdır Bazı kulak şekil bozuklarına iç kulakta gelişim bozukları da eşlik eder. Bu nedenle bu sorunlarla doğan çocuklar ayrıntılı bir KBB muayenesinden geçmelidirler.

Doğuştan kulak anomalileri, daha çok erkekler çocuklarda ve sağ kulakta görülmektedir. Bu anomaliler; kulak kepçesinin hiç oluşmaması(anotia), kulak memesinin veya kepçesinin çok küçük bir kısmının oluşması (mikrotia) ve kulak kepçesinin üst kısmının dar ya da kısa olması (lop ear) ve kulak kepçesinin büyüklüğü (kepçe kulak) olarak adlandırılır. Bu bozukluklar içersinde en sık görüleni kepçe kulaktır. Kepçe kulakproblemi, özellikle çocukluk çağında, çevreden gelen yorumlardan, şakalardan dolayı psikolojik sorunlara sebep verebilir. Günümüzde bu sorundan cerrahi müdahele ile kurtulmak, daha estetik bir görünüme sahip olmak mümkündür.

Kulak şekil bozukluklarının sebebi henüz kesin olarak bilinememekle beraber. Sorunlara, bebeğin anne karnında dolaşım yetersizliğine maruz kalması ve annenin gebelikte bir takım ilaçlar kullanması gibi sebeplerin neden olabileceği belirtilmektedir.

Kepçe kulak sorunu nedir?

Kepçe kulak problemi en sık görülen kulak şekil bozukluğudur. Kepçe kulak, kulak ile kafa arasındaki açının normalden daha fazla olmasından kaynaklanır. Bu durum kulağın büyüklüğünün değil aradaki açının fazla olması anlamına gelir. Yeni doğan döneminde pek önemsenmeyen bu durum, çocuğun arkadaş edinip sosyalleşmeye başladığı 4 yaşından itibaren, çocuğun kendisi tarafından bir sorun olarak algılanmakta ve okula kayıt olma sürecine kadar bu kaygı, artarak devam etmektedir.

Psikolojik değişim ve gelişimin yaşandığı çağlarda estetik görünüm, çocuklar için büyük bir sosyal sorundur. Kepçe kulaklı çocuklar arkadaşları tarafından alay konusu olmakta, bu durum çocuğun psikolojisinde telafisi zor kalıcı izlerin oluşmasına neden olmaktadır. Kepçe kulak sorununun tedavisi cerrahidir. Bahsi geçen psikolojik nedenlerden dolayı cerrahi okul öncesi dönemde yapılmalıdır.

Kepçe kulağa eşlik edebilecek diğer problemler nelerdir?

kulak şekil bozukluğu, kulak estetiği

Kulak gelişimi, hamilelik süresince devam etmektedir. Bu süreçte, gelişimin bozulma zamanı ne kadar erkense, oluşan bozukluk ya da gelişim geriliği de o denli ağır olmaktadır. Gebeliğin 3 – 6. haftalarında kulak, esas şeklini almakta, 20. hafta sonunda kulak şekli erişkindeki şekline kavuşmaktadır ve doğum sonrası 3 yaşına kadar gelişimini sürdürmektedir. Yani kulağın tamamen yokluğu ya da şiddetli deformitesi, hamileliğin ilk 7 haftasında ortaya çıkmakta, daha hafif deformiteler 7 – 8. haftadan sonra oluşmaktadır.

Kepçe kulağa eşlik eden diğer anomaliler genellikle kulak kepçesinin etkilenme oranıyla beraber artar. Kulak kepçesinin şekil bozukluğuna dış kulak yolunda tam tıkanıklık ya da daha hafif gelişim geriliği, orta kulak kemikçiklerinde yapışıklıklar, gelişim veya iç kulak anomalikleri eşlik edebilir. Ayrıca yüzde gelişim geriliği yine tutulum şiddetine göre sıkça görülen anomalidir. Çok belirgin olmadıkça konunun uzmanı dışında fark edilemez.

Kulak kepçesindeki deformite, sadece olması gereken açıların oluşmamasına bağlıysa; kulakla ilgili diğer yapıların gelişimi genellikle normaldir. Ancak kulak kepçesindeki gelişim bozukluğu fazla ise beraberinde çocuğun işitmesiyle ilgili problemlerin oluşma olasılığı yüksektir. Bu durum, göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.

Bu çocuklarda veya yetişkinlerde işitmeyi de değerlendirmek gerekir. İşitme problemlerinin eşlik ettiği durumlarda ailesel geçiş daha belirginken, izole kepçe kulak deformitelerinde kalıtsal özellik daha az etkilidir. Ayrıca hamilelik sırasında geçirilen kızamık enfeksiyonu ve bazı ilaçların kullanımı bu anomalilere sebep olabilmektedir.

Kepçe kulak sorunu nasıl tedavi edilir?

Kepçe kulak tedavisi, koruyucu ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayrılır.

1) Koruyucu - Cerrahi Olmayan Tedavi:

Kulak deformiteleri erken dönemde, doğumdan hemen sonraki dönemlerde bilinçli ebeveynler tarafından fark edilip, kulağın olması gereken şekle göre kalıp hazırlanıp desteklenmesi, bu istenilen şekilde gelişmesi ve şekillenmesi prensibine dayanır.

Doğumdan sonraki 2 - 3 hafta kulak kepçesindeki bükülebilirliğinin hızla sertleştiği dönemdir. Dolayısıyla bu dönemdeki kalıp (splintleme) aslında çok etkili olmakta ve % 80 oranında cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tedavi süresi genellikle 3 - 12 hafta arasında olmaktadır.

2) Cerrahi Tedavi:

Öncelikle deformiteler tespit edilmeli, hastanın yaş ve kulak kıkırdağının sertlik derecesi göz önüne alınarak cerrahi planlamaya geçilmelidir. Operasyon öncesi fotoğraflama oldukça önemlidir. Ameliyat öncesi kepçe kulak deformitesine yol açan alttaki anatomik bozukluğun iyi değerlendirilmesi doğru cerrahi tekniğin uygulanmasını dolayısıyla optimal cerrahi sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.

Çocuklarda kulak gelişiminin % 85'i 3 yaşında, % 90'ı ise 7 yaşına kadar tamamlanmıştır. Bu bilgiler ışığında çocukların kepçe kulak düzeltilmesi işlemi, psikolojik yönü düşünülerek, 4 - 6 yaş arasında önerilmektedir. Ayrıca kulak, cerrahiden sonra da gelişmeye devam eder.

Kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılır?

Kepçe kulak ameliyatı

Çocuklarda cerrahiye karar verilirken onların isteklerini dikkate almak gerekir. Eğer çocuklar kendisi istekli olursa operasyon sonrası pansumanlarda daha uyumlu olacaktır. Çocuklarda cerrahi çoğunlukla genel anestezi altında yapılırken yetişkinlerde genel ya da lokal ve sedasyon anestezisi ile birlikte yapılabilir.

Ameliyat nasıl yapılır?

Otoplasti ameliyatı 1,5-2 saat sürmektedir. Komplike olgular daha uzun sürebilir. Kulaktaki probleme göre ameliyat tekniği değişebilir. Genellikle kulak arka yüzünden yapılan kesi ile kıkırdak dokuya ulaşılır. Kıkırdak dokudan bazen bölümler çıkarılır veya doku çıkarılmadan kıkırdak üzerinde hafifçe törpülenerek kulağa şekil verilir. Anatomik kıvrım yapısı bozulmadan kulak geriye doğru katlanır. Ayrıca yeniden açılmaması için kalıcı dikişler konur. En son cilt dikişleri konulur. Bu ameliyatta kulağın arka planından yapılan kesiyle çalışıldığı için daha sonra hiçbir izle karşılaşılmaz Operasyonda hangi teknik uygulanırsa uygulansın, cerrahi yapılan kulağı desteklemek ve verilen şekli korumak için uygun basınçta pansuman yapılır.

Ameliyat sonrası süreç nasıldır?

kepçe kulak ameliyatı sonrası

Ameliyat sonrasında oluşturulan pansuman kalıbı kanama ve kan birikmesi gibi korkulan komplikasyonları da önler. Genellikle bu kalıp, operasyonlardan sonra birinci günde kontrol edilir ve beşinci günde tamamen çıkarılır. Ancak saç bandı takılarak özellikle üç hafta geceleri kullanılır. Ameliyattan sonra çocuklar 7 gün sonra okuluna dönebilir ancak öğretmenini, aktivite kısıtlaması açısından bilgilendirmek faydalı olacaktır. Yetişkinler 5-7 gün içinde işine dönebilir.. Dikişler hafta içinde ya kendiliğinden erir ya da alınır. Kulaklarda eğilme ve katlanmalara yol açabilecek her türlü aktiviteden 4 hafta boyunca uzak durulması önerilir. Yaklaşık 6 hafta sonra kulaklar son şekillerini almaya başlar ve hasta yeni kulak sayvanı (kepçesi) ile hayatını sürdürür.

Nihai iyileşme 6 ay gibi bir süreci bulsa da hasta, kulaklarındaki şekilsel düzelmeyi birinci gün fark etmektedir. Kurallarına uygun yapıldığında kepçe kulak cerrahisi çok kısa zamanda hastanın ve cerrahın yüzünü güldüren ve aslında az zamanda, çok iş yapılan bir cerrahidir.

Mikrotia ve Anotia nedir?

Mikrotia ve Anotia nedir?

Doğuştan, kulak memesinin veya kepçesinin hiç oluşmamasına Anotia, sadece kulak memesinin veya kepçesinin çok küçük bir kısmının oluşmasına Mikrotia denir. Bu sorunu tedavi etmek için genelde çocuk 5-6 yaşına gelene kadar beklenir, fakat anomali iki taraflı ise ameliyatlar 4 yaşında başlamalıdır.

Genelde ilk olarak çocuğun kendi dokusundan (kaburgadan alınan kıkırdaktan) kulağa iskeleti oluşturulur. Daha sonra kulak memesine şekil verilir. Bu ameliyatlardan sonra birkaç kez düzeltme ameliyatı yapılması gerekebilir.

Diğer bir yöntem ise protez kulak yapılmasıdır. Protez, kafa tasına plastik cerrah tarafından vidalarla yerleştirilir. Mikrotia ve Anotia deformitelerinin tedavisinde mıknatıslı silikon kulak protezi uygulaması da yapılabilmektedir.

Mikrotia ve Anotia ameliyatları kulağın neredeyse hiç olmamasından dolayı sabır  isteyen operasyonlardır. Kulak istenilen şekli alana kadar sabırla tedaviye devam edilmelidir.

Randevu almak için tıklayınız.
Yayınlanma Tarihi: 29.1.2013 14:51:00, Düzenleme Tarihi: 18.6.2015 17:28:00, Editör: Fulya Taşan
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz?
Sizi aramamızı ister misiniz?

Tekrar gösterme. Kapat (x)