444 4 522

ÇAĞRI MERKEZİ

RANDEVU AL
Bilgilendirmek İçin Sizi Arayalım

Tiroid bezi nedir?

Tiroid bezi, boynun ön bölümünde, gırtlağın altında yer alan küçük kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid bezi, hormon salgılayan yani bir endokrin bezdir ve vücudumuz için hayati önem taşıyan görevlere sahiptir. Tiroid bezi, vücudunuzun enerji düzeylerini kontrol eder ve işlevinde herhangi bir problem olduğunda kişinin sağlığını oldukça etkiler.

Tiroid bezinin işlevi nedir?

Tiroid bezi, tiroksin (T4) ve tiriiyodotironin (T3) olmak üzere iki tip hormon salgılar. Bu hormonlar, vücudumuzun metabolizmasının hızını düzenler. Tiroid bezinin çalışması beyinde bulunan hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu ile kontrol edilir. Kandaki tiroid hormonları azalınca, hipofizin TSH salgısı artar ve bu hormon tiroid bezinden, tiroid hormon salgısını artırır. (Kandaki tiroid hormonları artınca da tersi işlemi uygular)

Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?

Horlama ve uyku-apne sendromunu önlemek mümkün müdür?

Tiroid hastalıkları, tiroid hormonlarının salgılanma düzenindeki bozukluk ve bezin boyutundaki değişikliklerle ortaya çıkar.

Guatr: tiroid bezinin büyümesi anlamına gelir.

Nodul: tiroid bezi içinde oluşan anormal dokulardır.

Tiroidit: tiroid bezinin iltihaplanmasıdır.

Hipertiroidi: tiroid hormonunun normalden çok salgılanması problemidir.

Hipotiroidi: Tiroid hormonlarının az salgılanması durumudur.

Tiroid Kanseri: tiroid bezinin hücrelerinde oluşan kanserdir.

Tiroid bezi hastalıkları en çok kimlerde görülür?

Tiroid hastalığının görülme riski;

  • Yeterli iyot almayanlarda (Bazı durumlarda iyot alımında)
  • Ailesinde tiroid hastalığı olanlarda,
  • Şeker hastalığı olanlarda,
  • Hamilerde ya da yeni doğum yapanlarda,
  • 60 yaş üzeri kadınlarda ve 70 yaş üzeri erkeklerde,
  • Kanser nedeniyle, baş ve boyun bölgesine radyoterapi (ışın tedavisi) uygulananlarda,
  • Lityum, amiodaron ve interferon gibi ilaçları kullananlarda yüksektir.

Tiroid bezi hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Hastanın kanındaki serbest T3, serbest T4 ve TSH hormonlarının ölçümü tiroid bezinin çalışması hakkında bilgi verir. T4 ve T3 hormonlarının normal sınırın altında veya üstünde olması tiroid bezinin iyi çalışmadığına işarettir.

Ayrıca anti-TPO antikoru ve anti-Tiroglobulin antikorlarının kanda yüksek çıkması tiroid hastalığının otoimmün bir hastalık olduğunu gösterir.

Tiroid bezinin büyüklüğü ve nodül içerip içermediğini anlamak için tiroid ultrasonu; nodülün sıcak mı, soğuk mu olduğunun anlaşılması için Tiroid sintigrafisi (filmi) kullanılır. Sintigrafi, sadece nodülü olan ve TSH'sı düşük olan hastalara uygulanır. Nodüllerin kanser olup olmadığını anlamak için ise tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılır. Biyopsi sonucuna göre ilaç tedavisi mi yoksa cerrahi mi uygulanacağına karar verilir.